2015, 2016 Projektová manažerka environmentálně-vzdělávacího projektu “Adaptace sídel na změnu klimatu – sdílení zkušeností a praktická řešení”

2015, 2016 Projektová manažerka environmentálně-vzdělávacího projektu “Adaptace sídel na změnu klimatu – sdílení zkušeností a praktická řešení”

v Ekocentru Koniklec, o. p. s.

V rámci projektu Adaptace měst na změnu klimatu se studenti formou zajímavých experimentů a badatelských aktivit seznámí s možnými riziky, které s sebou nese klimatická změna. Poté navrhnou specifická opatření pro své město a nejlepší z nich se setkají se zastupiteli města a prezentují jim své návrhy.

Cílem projektu je zvýšení ekologické, environmentální a přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ a SŠ, tj. získání znalostí a dovedností v oblasti klimatické změny (příčiny, důsledky) a adaptací na ní (adaptační opatření) a to zejména na lokální úrovni (mikroklima – téma zeleň, ovzduší, voda, doprava, energetika, stavitelství atd.).

Více o projektu na http://www.adaptacesidel.cz/doskol/