2014, 2015 Koordinátorka projektu “Mikroklima okolí školy”

2014, 2015 Koordinátorka projektu “Mikroklima okolí školy”

v 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Projekt „Mikroklima okolí školy“ vznikl inovací úspěšného projektu „Město do kapsy“, který připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. Ve školním roce 2015/2016 projekt probíhá v 15 školách v různých městských částech s finanční podporou Hlavního města Prahy.

Žáci zapojených škol zkoumají ovzduší, vodu a zeleň v jedné či více problematických lokalitách v okolí školy. Spolupracují s úřadem městské části, s občany a také s firmami a neziskovými subjekty působícími v dané městské části. Žáci získají především nové přírodovědné znalosti, poznají blíže prostředí, v němž žijí, a naučí se novým badatelským dovednostem.

Více o projektu na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/mikroklima-okoli-skoly/ a http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/