2012, 2013 Koordinátorka projektu “Město do kapsy”

2012, 2013 Koordinátorka projektu “Město do kapsy”

v 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Projekt „Město do kapsy“ vznikl jako snaha Ekocentra Koniklec o dlouhodobější spolupráci s konkrétními základními školami v městských částech Praha 2 a Praha 3, na jejichž pomezí Ekocentrum Koniklec působí již téměř třicet let. Projekt počítá s možností realizace i v ostatních městech či městských částech v České republice (v obcích s počtem obyvatel nad 3 000).

Hlavním cílem projektu je, aby se žáci seznámili blíže s městem či městskou částí, ve které se škola nachází. Žáci získávají prostřednictvím práce v terénu nejen nové znalosti o ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se také novým dovednostem, jako je například orientace v terénu pomocí GPS, práce s leteckými a historickými mapami a využití nejrůznějších výzkumných metod. Předpokládáme, že je to nejlepší způsob, jak upevnit v žácích odpovědnost za životní prostředí a občanskou společnost v daném městě či městské části.

Více o projektu na http://www.mestodokapsy.cz/mesto-do-kapsy/o-projektu/