2005 – 2013 Koordinátorka a lektorka projektu Ekologické výukové programy

2005 – 2013 Koordinátorka a lektorka projektu Ekologické výukové programy

v 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.

Environmentálně-vzdělávací projekt, který v pedagogické oblasti napomáhá začlenění moderních vyučovacích metod do výuky a rozvoji klíčových kompetencí žáků a v oblasti životního prostředí vzdělává žáky a pedagogy v řadě environmentálních témat, čímž napomáhá začleňovat průřezová témata Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, pro základní vzdělávání a pro střední školy do školní výuky.

ZO ČSOP Koniklec nabízí a realizuje ekologické výukové programy od roku 2002. V současné době nabízíme vnitřní, venkovní, terénní a kombinované programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Vnitřní programy se uskutečňují v prostorách školy, která si program objednává, venkovní probíhají na pozemku školy, terénní programy přímo v pražských přírodních lokalitách. Kombinované programy pak probíhají částečně ve školní učebně a částečně v terénu města. Programy jsou vedeny zkušenými lektory a využívají metod aktivního učení.

Více o projektu na http://www.ekocentrumkoniklec.cz/programy-pro-skoly-praha-a-okoli/